mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w SmodBIP!

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Udostępnienia kanału technologicznego

24.08.2016, 12:43

 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Na podstawie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający w imieniu zarządcy dróg powiatowych, zawiadamia o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Aktualności http://zdp-olesnica.pl, informacji o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania lokalizacją w pasie drogowym kanału technologicznego, w ramach niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

„Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy – etap 1 dokumentacja projektowa z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ”.

wyk.2 egz.
egz. nr 1- adresat (wraz z informacją)
egz. nr 2-a/a

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamil Ćwik
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 47 218
Opublikował: Kamil Ćwik
Publikacja dnia: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl