mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w SmodBIP!

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ogłoszenie

02.10.2019, 14:53

 W związku z rozpoczęciem sporządzania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1511D na odcinku od km 3,493 do km 3,907 w ul. Wiejskiej i Wały Jagiellońskie w Oleśnicy wraz z budową tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym, realizowanej na podstawie porozumienia z dnia 02.11.2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miastu Oleśnica zadania własnego Powiatu Oleśnickiego pn.: "Przebudowa ul. Wały Jagiellońskie z elementami odwodnienia i zieleni oraz budową tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym", podajemy do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI ORAZ MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica.

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamil Ćwik
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 49 604
Opublikował: Kamil Ćwik
Publikacja dnia: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl