mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Udostępnienia kanału technologicznego

24.08.2016, 12:43

 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Na podstawie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający w imieniu zarządcy dróg powiatowych, zawiadamia o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Aktualności http://zdp-olesnica.pl, informacji o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania lokalizacją w pasie drogowym kanału technologicznego, w ramach niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

„Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy – etap 1 dokumentacja projektowa z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ”.

wyk.2 egz.
egz. nr 1- adresat (wraz z informacją)
egz. nr 2-a/a

»»

Udostępnienie kanału technologicznego

23.08.2016, 08:17

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Na podstawie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający w imieniu zarządcy dróg powiatowych, zawiadamia o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Aktualności http://zdp-olesnica.pl, informacji o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg i możliwości zgłaszania zainteresowania lokalizacją w pasie drogowym kanału technologicznego, w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w m. Ligota Polska .
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D - ul. Oleśnicka w Sycowie

wyk.2 egz.
egz. nr 1- adresat (wraz z informacją)
egz. nr 2-a/a

»»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RUC

04.07.2016, 08:47

Nr sprawy:ZDP.DAF.2613.1.2016BB Oleśnica dnia 29.06.2016
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Oleśnica
tel.71/ 398 16 67 ; 399 32 44

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie w formie ustnej ( aukcja) w siedzibie organizatora przetargu w dniu 18.07.2016r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52c.

3. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Samochód osobowy Fiat UNO- pojazd można obejrzeć pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, po uprzednim uzgodnieniu oględzin pod numerem telefonu 601144649
Piaskarka typu PP1, Piaskarka typu P1, Piaskarka typu P1- oferowany sprzęt można obejrzeć pod adresem: Obwód Drogowy w Sycowie, ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców, po uprzednim uzgodnieniu oględzin pod numerem telefonu: 601144650

»»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RUC

24.05.2016, 08:38

Nr sprawy:ZDP.DAF.2613.1.2016BB Oleśnica dnia 23.05.2016


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI


1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Oleśnica
tel.71/ 398 16 67 ; 399 32 44

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie w formie ustnej ( aukcja) w siedzibie organizatora przetargu w dniu 08.06.2016r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52c.

3. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Samochód osobowy Fiat UNO- pojazd można obejrzeć pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, po uprzednim uzgodnieniu oględzin pod numerem telefonu 601144649
Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-47A- pojazd można obejrzeć pod adresem: Obwód Drogowy w Sycowie, ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców, po uprzednim uzgodnieniu oględzin pod numerem telefonu 601144650

»»


bip.gov.pl