mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.163.2019.SA - Dostawa ciągnika rolniczego (wersja drogowa) oraz remontera drogowego na podwoziu kołowym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na 2 zadania.

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.09.2019, 09:46

OGŁOSZENIE NR 593388-N-2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dodano 05.09.2019


UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do siwz oraz zmiana siwz (UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Aktualny załącznik nr 1 do siwz - Formularz oferty

Aktualny załącznik nr 3.1. do siwz - Zestawienie kosztów dla zadania nr 2

dodano 12.09.2019


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 13.09.2019, 09:46
Dokument oglądany razy: 306
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Barbara Bednarek
Publikacja dnia: 13.09.2019, 09:46
Termin: 31.10.2019, 14:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl