mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.171.2019.MM-B - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D

1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dodano 26.11.2019

1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano 28.10.2019


1. Informacja z otwarcia ofert

dodano 16.10.2019


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Siwz

3. Załączniki 1-6 do siwz

4. Projekt umowy

5. dokumentacja projektowa

6. STWiORB

7. Przedmiar robót

dodano 01.10.2019

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 26.11.2019, 11:20
Dokument oglądany razy: 633
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Barbara Bednarek
Publikacja dnia: 26.11.2019, 11:20
Termin: 30.11.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl