mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.190.2019.MM-B - Zakup ciągnika oraz Zakup remontera dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na 2 zadania

1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 1/unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2

dodano 28.11.2019


1. zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2

dodano 20.11.2019


1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1

dodano 20.11.2019


1. informacja z otwarcia ofert

dodano 31.10.2019


1. wyjaśnienia do siwz

dodano 28.10.2019


1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. zmiana siwz (UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

dodano 25.10.2019


1. wyjaśnienia do siwz

dodano 24.10.2019


1. zmiana siwz

dodano 23.10.2019


1. ogłoszenie o zamówieniu

2. siwz

3. zał. nr 1-5 do siwz

4. zał. nr 6 do siwz (projekt umowy)

dodano 21.10.2019

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 28.11.2019, 12:52
Dokument oglądany razy: 741
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Barbara Bednarek
Publikacja dnia: 28.11.2019, 12:52
Termin: 16.12.2019, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl