mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.1.1.2020.MM-B - Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D (etap 2 - Drogoszowice, Sosnówka)

1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dodano 23.04.2020


1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano 01.04.2020


1. informacja z otwarcia ofert

dodano 28.02.2020


1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. wyjaśnienia do siwz oraz zmiana siwz (UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

3. przedmiar robót

4. SST 05.03.26 (wzmocnienie nawierzchni siatką z włókien szklanych przesączanych asfaltem)

5. rysunki oznakowania poziomego

dodano 21.02.2020


1. ogłoszenie o zamówieniu

2. siwz

3. załączniki 1-6/6.1. do swiz

4. załącznik nr 7 - projekt umowy

5. załącznik nr 7.1. do siwz

6. dokumentacja projektowa

7. przedmiar robót

dodano 07.02.2020

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 21.02.2020, 10:45
Dokument oglądany razy: 2088
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Barbara Bednarek
Publikacja dnia: 21.02.2020, 10:45
Termin: 15.05.2020, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl