Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko pracy ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

status: Rozstrzygnięty

Oleśnica dnia  29.08.2022r

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy

 1. Miejsce wykonywania pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica.
 2. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy - na pełny etat.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Staż pracy: co najmniej 2 lata.
 2. Prawo jazdy kategorii B.
 3. Brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej.
 4. Wykształcenie podstawowe/zawodowe/średnie
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w drogownictwie oraz dodatkowe uprawnienia:

– prawo jazdy kategorii T.

 1. Sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, chęci do pracy.
 2. Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem dróg, chodników, oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg. 
 2. Wykonywanie robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 3. Utrzymanie zieleni przydrożnej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca  w pełnym wymiarze czasu pracy – na pełny etat.
 2. Praca na drogach.
 3. Norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, praca odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.
 4. Oferujemy:
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (stanowiący załącznik do ogłoszenia) – opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych- (stanowiąca załącznik do ogłoszenia)- opatrzona własnoręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30.09.2022 roku

 • osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w siedzibie jednostki przy ul. Wojska Polskiego 52c w Oleśnicy,
 • pocztą na adres korespondencyjny: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy,  ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica.
 • lub  pocztą elektroniczną na adres: zdp@zdp-olesnica.pl

Dodatkowe informacje możne uzyskać w dziale Kadr - nr tel. 71/398 16 67 wew. 23

Metadane

Data publikacji : 30.08.2022
Data modyfikacji : 20.10.2022
Obowiązuje od : 29.08.2022
Obowiązuje do : 30.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor BIP ZDP Oleśnica

Opcje strony

do góry