Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

https://bip.zdp-olesnica.pl/zdo/praca/9721,Nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-Inspektora-ds-ochrony-srodowiska.html
17.06.2024, 18:37

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. ochrony środowiska

status: Rozstrzygnięty

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.05.2023, 12:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.05.2023, 00:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy
 

Konkurs rozstrzygnięty:

Informuję, że na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. ochrony środowiska w Dziale Technicznym Zarządu Dróg Powiatowych  w Oleśnicy, wybrany został Pan Andrzej Słapek  zamieszkały w m. Oleśnica.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i predyspozycjami dającymi podstawę do prawidłowej realizacji zadań na w/w stanowisku.

 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 30.05.2023
Data publikacji : 30.05.2023
Data modyfikacji : 30.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP ZDP Oleśnica
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor BIP ZDP Oleśnica

Opcje strony